Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marcin Kaźmierczak z siedzibą w Olsztynie przy ul. Sikorskiego 19/113, NIP 7393714940, REGON 360022876.

 

2) Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: [email protected].

 

3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

- imię i nazwisko
- adres
- adres e-mail
- numer telefonu
- nazwa firmy
- NIP

 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez firmę drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przez nas usług/produktów oraz w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w przypadku formularzy oraz w przypadku wykonania umowy – realizacji złożonego zamówienia – na podstawie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c).

 

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora i zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi wyłącznie w związku z realizacją naszych celów, np. usługi hostingowe, księgowe, płatności elektronicznych, dostawcze.

 

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania ofertowe lub niemożność realizacji umowy.

 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.